Ing. Dušan Knoško - znalec v odbore Cestná doprava

Znalec - Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

pod evidenčným číslom  911606.

 

Odbor:        030000 - Cestná doprava

                                                                                 

Odvetvie:    030100 – Technický stav cestných vozidiel

                   030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

 

                        Vzdelanie:  Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava

                                          Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

                                          Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, špecializované štúdium – Súdne inžinierstvo

 

Odborná prax:

15 rokov praxe v autorizovaných servisoch značiek FORD, ŠKODA, VOLKSWAGEN na pozíciách náhradné diely, prijímací

technik a posledných 5 rokov ako vedúci servisu.

 

Členstvo v združeniach:

Som členom  Asociácie znalcov cestná doprava Slovenská republika.

 

Pocitadlo.sk
        © 2009 - 2013 Autoznalec.sk    Created by LOCAL MEDIA